8 Νοεμβρίου, 2017

Αίτηση Κριτή

Προϋποθέσεις Αίτησης

  • Άνω των 17 ετών

Καθήκοντα

  • Αξιολόγηση και βαθμολογία ομιλιών με χρήση γραπτής φόρμας
  • Συμμετοχή σε προπαρασκευαστικά σεμινάρια κριτών
  • Παροχή συμβουλών και αξιολόγησης (feedback) μετά την λήξη του κάθε γύρου
  • Εκπαίδευση μαθητών & συνεργασία με συνοδούς καθηγητές πριν τη διοργάνωση

Διαδικασία Αίτησης

  1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας
  2. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κριτών και εντός 20 ημερών θα σας γνωστοποιηθεί η επιλογή (ή μη)