29 Οκτωβρίου, 2018

Φοιτητή Δημοσιογράφου

Αίτηση Φοιτητή Δημοσιογράφου

Προϋποθέσεις Αίτησης

 • Άνω των 17 ετών

Καθήκοντα

 • Συγραφή άρθρων
 • Συνετεύξεις
 • Συνεργασία με παιδιά – μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου
 • Συνεργασία με Οργανωτική Επιτροπή

Διαδικασία Αίτησης

 1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας.
 2. Μετά το πέρας της προθεσμίας των αιτήσεων και εντός 10 ημερών θα σας γνωστοποιηθεί η επιλογή (ή μη).

Στο τέλος της φόρμας συμμετοχής θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες συστήνεται να διαβάσετε προτού αποστείλετε την αίτησή  σας.ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Οι θέσεις  είναι περιορισμένες και η διοργάνωση δεν εγγυάται την τελική επιλογή όλων των αιτούντων.
 • Η διοργάνωση δύναται να επιλέξει περισσότερα του ενός άτομα για τον παραπάνω ρόλο.
 • Η παραπάνω θέση απαιτεί τη προσφορά προσωπικού χρόνου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διοργάνωση καθώς και τη συνεργασία με μέλη της οργανωτικής επιτροπής.
 • Με την υποβολή της αίτησης αποδέχεστε τους Όρους και Κανόνες του συνεδρίου και της οργανώτριας αρχής καθώς και τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας και βιογραφικών σας στοιχείων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωση.
 • Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679:
  Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εκουσίως παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών καταγράφονται από την ΡΟΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού , ανακοινώσεων, newsletters, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την τουριστική δραστηριότητα, ενώ είναι δυνατό να επεξεργάζονται και για στατιστικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από την εταιρεία μας , εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους. Εάν επιλέξετε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή να συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας έχετε ήδη παρέχει, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά κατ’ οιαδήποτε στιγμή,επίσης εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, θα έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή οιαδήποτε στιγμή. Αυτό θα γίνει με την αποστολή στην εταιρεία μας mail στην διεύθυνση​ roh.technical@gmail.com και εμείς θα μεριμνήσουμε ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δε συνδέονται με την εταιρεία μας, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή και διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών. Συναινώ και αποδέχομαι την χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρεία ΡΟΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. υπό τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.