Νοέμβριος 3, 2017

Διαμονή

Οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί-καθηγητές μπορούν να επιλέξουν να διαμείνουν στο ξενοδοχείο Capsis Hotel με το οποίο συνεργάζεται η διοργάνωση.

Το συνεργαζόμενο ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν τη διαμονή των συνοδών-καθηγητών που θα συνοδεύουν μεγάλες αποστολές μαθητών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το συνεργαζόμενο ξενοδοχείο:

Capsis Hotel (2310 596800)