19 Δεκεμβρίου, 2017

Ασκούμενου-Αγορητή

Δικαιούχοι συµµετοχής στη θέση των Ασκούµενων-Αγορητών είναι οι µαθητές τόσο του Γυµνασίου όσο και του Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλες τις εργασίες της διοργάνωσης, καθώς και να συµµετάσχουν σε σειρά επιµορφωτικών σεµιναρίων κατά τη διάρκεια του διηµέρου, ώστε να προετοιµαστούν για µια πιθανή συµµετοχή σε µελλοντικούς αγώνες.

Το κόστος συµµετοχής για κάθε µαθητή/τρια, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται έντυπο και λοιπό υλικό, σίτιση κατά τη διάρκεια των αγώνων, φύλαξη και υγειονομική κάλυψη, καθαριότητα και κοινωνικές δράσεις ενώ δεν συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα διαµονής και µεταφοράς προς και από τη Θεσσαλονίκη, ανέρχεται στα 25€ για το κάθε άτομο.

Παρακαλούμε όπως καταβάλετε το ποσό  στον τραπεζικό λογαριασμό της Κοιν.Σ.Επ. “ΡΟΗ”, Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR09 0172 2160 0052 1608 3670 577 µε αιτιολογία κατάθεσης το όνοµα του σχολείου.

Αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση του ποσού συµµετοχής παρακαλούµε όπως αποστείλετε το καταθετήριο στον ηλεκτρονικό λογαριασµό art.agwnes@gmail.com, µε θέµα “Καταθετήριο, Όνοµα Μαθητή”, προκειµένου να εξασφαλισθεί η θέση συµµετοχής. Σηµειώνεται πως σε περίπτωση που δεν αποσταλεί το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε επισυνηµµένο το καταθετήριο, η αίτηση συµµετοχής θεωρείται µη υποβληθείσα.

Θα σας σταλεί επιβεβαίωση της συµµετοχής και περαιτέρω οδηγίες εντός 48 ωρών. Η ανακοίνωση της θέσης συµµετοχής θα πραγµατοποιηθεί µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, το αργότερο µέχρι τις 21/12/2020.


* Σηµειώνεται πως οι θέσεις συµµετοχής στους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης ¨Μαθητές Αγορητές” 2020 είναι περιορισµένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

* Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του συνεδρίου λόγω ανωτέρας βίας (πχ. κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών κλπ) ως και μη ικανοποιητικής προσέλευσης αριθμού συμμετεχόντων, σας γνωρίζουμε ότι θα σας επιστραφούν άμεσα τα χρήματα συμμετοχής. Η Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» δηλώνει ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ακυρώσεις σε οδοιπορικά και έξοδα διαμονής που τυχόν θα καταβληθούν. Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε σχετική ενημέρωση, πριν την καταβολή τοιούτων ποσών εκ μέρους σας.

*Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679:
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εκουσίως παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών καταγράφονται από την ΡΟΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού , ανακοινώσεων, newsletters, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την τουριστική δραστηριότητα, ενώ είναι δυνατό να επεξεργάζονται και για στατιστικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από την εταιρεία μας , εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους. Εάν επιλέξετε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή να συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας έχετε ήδη παρέχει, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά κατ’ οιαδήποτε στιγμή,επίσης εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, θα έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή οιαδήποτε στιγμή.Αυτό θα γίνει με την αποστολή στην εταιρεία μας mail στην διεύθυνση​ roi.koinsep@gmail.com και εμείς θα μεριμνήσουμε ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δε συνδέονται με την εταιρεία μας, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή και διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών. Συναινώ και αποδέχομαι την χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρεία ΡΟΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. υπό τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

*Οι κηδεμόνες οφείλουν να μεριμνήσουν για τη συνοδεία και ασφάλεια του συμμετέχοντα μαθητή. Η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκτός του χώρου και ωραρίου των αγώνων.