19 Δεκεμβρίου, 2017

Αίτηση Μαθητή (Ατομική)

Δικαιούχοι συµµετοχής είναι οι µαθητές τόσο του Γυµνασίου όσο και του Λυκείου, οι οποίοι
άλλωστε μπορούν να συναγωνιστούν στην ίδια ομάδα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το κόστος συµµετοχής για κάθε µαθητή/τρια, στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα διαµονής και µεταφοράς προς και από τη Θεσσαλονίκη, ανέρχεται στα 35€.

Παρακαλούµε όπως καταβάλετε το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος συµµετοχής της οµάδας των µαθητών σας στον τραπεζικό λογαριασµό της Κοιν.Σ.Επ. “ΡΟΗ”, Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR09 0172 2160 0052 1608 3670 577 µε αιτιολογία κατάθεσης το όνοµα του Σχολείου.

Αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση του ποσού συµµετοχής παρακαλούµε όπως αποστείλετε το καταθετήριο στον ηλεκτρονικό λογαριασµό (??? Χρηστο εδώ να µπει αν γινεται το µειλ που ειπαµε για τις αιτησεις των αγορητων), µε θέµα “Καταθετήριο, Όνοµα Αγορητή”, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι θέσεις συµµετοχής. Σηµειώνεται πως σε περίπτωση που δεν αποσταλεί το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε επισυνηµµένο το καταθετήριο, η αίτηση συµµετοχής θεωρείται µη υποβληθείσα.

Θα σας σταλεί επιβεβαίωση της συµµετοχής και περαιτέρω οδηγίες εντός 48 ωρών. Η ανακοίνωση της θέσης συµµετοχής θα πραγµατοποιηθεί µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, το αργότερο µέχρι τις 30/1/2018.


*Σηµειώνεται πως οι θέσεις συµµετοχής στους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης ¨Μαθητές Αγορητές” 2018 είναι περιορισµένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.