Νοέμβριος 8, 2017

Κριτή

Αίτηση Κριτή

 

Προϋποθέσεις Αίτησης

  • Άνω των 17 ετών

Καθήκοντα

  • Αξιολόγηση και βαθμολογία ομιλιών με χρήση γραπτής φόρμας
  • Συμμετοχή σε προπαρασκευαστικά σεμινάρια κριτών
  • Παροχή συμβουλών και αξιολόγησης (feedback) μετά την λήξη του κάθε γύρου
  • Εκπαίδευση μαθητών & συνεργασία με συνοδούς καθηγητές πριν τη διοργάνωση

Διαδικασία Αίτησης

  1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας (θα λάβετε επιβεβαιωτικό  email)
  2. Αφού κλείσουν οι αιτήσεις κριτών και εντός 10 ημερών θα σας γνωστοποιηθεί η επιλογή (ή μη επιλογή)

 

*Οι θέσεις των κριτών είναι περιορισμένες και η διοργάνωση δεν εγγυάται τη συμμετοχή.

*Οι ημερομηνίες και το πλήθος των προπαρασκευαστικών συναντήσεων θα προκύψει κατόπιν συνεννόησης με την οργανωτική επιτροπή και αφού οι αιτήσεις έχουν κλείσει.

*Με την υποβολή της αίτησης αποδέχεστε τους Όρους και Κανόνες του συνεδρίου και της οργανώτριας αρχής καθώς και τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας και βιογραφικών σας στοιχείων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

*Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679:
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εκουσίως παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών καταγράφονται από την ΡΟΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού , ανακοινώσεων, newsletters, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την τουριστική δραστηριότητα, ενώ είναι δυνατό να επεξεργάζονται και για στατιστικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από την εταιρεία μας , εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους. Εάν επιλέξετε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή να συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας έχετε ήδη παρέχει, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά κατ’ οιαδήποτε στιγμή,επίσης εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, θα έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή οιαδήποτε στιγμή.Αυτό θα γίνει με την αποστολή στην εταιρεία μας mail στην διεύθυνση​ roi.koinsep@gmail.com και εμείς θα μεριμνήσουμε ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δε συνδέονται με την εταιρεία μας, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή και διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών. Συναινώ και αποδέχομαι την χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρεία ΡΟΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. υπό τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.