Ενημερωτική Εκδήλωση στο Capsis Hotel

Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στο ξενοδοχείο Capsis ενημερωτική εκδήλωση για τους καθηγητές μαθητών που θα συμμετάσχουν στον Αγώνα Ρητορικής Τέχνης «Μαθητές-Αγορήτες». Στην ενημέρωση συζητήθηκαν οι κανόνες διεξαγωγής και δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την προετοιμασία των μαθητών.